fbpx
ระบบคลังสินค้า
ติดตามทุกกิจกรรม ไม่พลาดการบริหารคลังสินค้า
ระบบออกเอกสารเกี่ยวกับคลังสินค้า โดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถติดตามตำแหน่งของสินค้าได้ง่าย ทำให้ไม่พลาดในการจัดสรรพื้นที่ และจัดหาสินค้า เพื่อส่งให้ลูกค้า

คุณมีปัญหานี้ไหม?

  • หาสินค้าในคลังสินค้าไม่เจอ
  • เอกสารในการเบิกสินค้า หาย!!!
  • สินค้าหาย และไม่ทราบว่า หายได้อย่างไร?
  • สินค้าขายออกไปแล้ว แต่ในบันทึกยังมีสินค้านี้อยู่ในคลังสินค้า!!!
  • ขายสินค้าได้แล้ว แต่สินค้าไม่มีในคลังสินค้า!?
  • สินค้าในคลังไม่พอขาย!!
  • ไม่ทราบจำนวนสินค้าในคลังที่แน่นอน
  • และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานคลังสินค้า

ควบคุมคลังสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารใบรับของ ใบส่งของ ใบย้ายของ ใบหยิบของ จะถูกสร้างแบบอัตโมมัติ ตามการบวนการจากต้นทาง เช่น กระบวนการออก PO, SO, Invoice
สามารถ รับของ หรือ ส่งของ แบบบางส่วน (Partial)
รองรับ Lot, Serial, Barcode
รองรับการจัดการสินค้าที่มีระบุวันหมดอายุ
ไม่จำกัดการสร้าง Location ในคลังสินค้า
Dashboard สำหรับติดตามกิจกรรมในคลังสินค้า
เก็บทุกรายละเอียดของสินค้า ด้วยระบบฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลสิจค้าที่เชื่อมต่อกับทุกระบบ ทำให้ทราบถึง จำนวนสินค้าคงเหลือ การทำนายยอดขาย การตรวจสอบย้อมกลับของการเบิกสินค้า รวมถึงการดูยอดขานสินค้าได้ในที่เดียว
ระบบเอกสารคลังสินค้าอัตโนมัติ
เอกสารใบรับของ ใบส่งของ ใบย้ายของ ใบหยิบของ จะถูกสร้างแบบอัตโมมัติ ตามการบวนการจากต้นทาง เช่น กระบวนการออก PO, SO, Invoice รวมถึงการ รับของ หรือ ส่งของ แบบบางส่วนด้วย

Core

ราคา
70,000 บาท/ปี
ระบบงานขาย
ระบบ CRM
ระบบคลังสินค้า
ระบบการเงินและบัญชี
ระบบ POS
ระบบ E-Commerce & Online Shopping

POS

ราคา
120,000 บาท/ปี
ระบบงานขาย
ระบบ CRM
ระบบคลังสินค้า
ระบบการเงินและบัญชี
ระบบ POS
ระบบ E-Commerce & Online Shopping

WEB

ราคา
120,000 บาท/ปี
ระบบงานขาย
ระบบ CRM
ระบบคลังสินค้า
ระบบการเงินและบัญชี
ระบบ POS
ระบบ E-Commerce & Online Shopping

Full

ราคา
170,000 บาท/ปี
ระบบงานขาย
ระบบ CRM
ระบบคลังสินค้า
ระบบการเงินและบัญชี
ระบบ POS
ระบบ E-Commerce & Online Shopping

Basic

70,000
บาท/ปี

POS

120,000
บาท/ปี

WEB

120,000
บาท/ปี

FULL

170,000
บาท/ปี

ระบบงานขาย
ระบบใบเสนอราคา และ ใบวางวิล
ระบบรายงานวิเคราะห์ยอดขาย
ระบบ CRM
บริหารจัดการ Lead และ Sales Pipeline
เรียกดูข้อมูลลูกค้า และ ประวัติการสั่งซื้อ
ระบบมอบหมายงาน และ ติดตามงาน
ระบบการส่งอีเมล์จำนวนมาก
ระบบปฏิทิน
ระบบคลังสินค้า
ระบบเอกสารคลังสินค้า
ระบบ Lot, Serial และ Barcode
ระบบจัดการสินค้าที่มีวันหมดอายุ
ระบบติดตามกิจกรรมในคลังสินค้า
ระบบการเงินและบัญชี
ระบบบัญชีตามหลักของสรรพากร
การพิมพ์แบบภาษีพร้อมส่งสรรพากร
ทะเบียนทรัพย์สินและการคำนวนค่าเสื่อมราคา
ระบบจัดการเช็ค และพิมพ์เช็ค
ระบบเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย
ระบบ POS
ระบบ POS ครบวงจร
ระบบ E-Commerce & Online Shopping
Website E-Commerce
ระบบแชท Social Networ
เชื่อมข้อมูลกับ Lazada และ Shopee
ระบบรับชำระเงินออนไลน์
หมายเหตุ
1. ราคาสำหรับผู้ใช้งาน 5 บัญชี
2. ระบบ POS เป็นราคาสำหรับ 3 บัญชี
3. เพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน และ POS บัญชีละ 3,000 บาท
4. สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้ดีไชน์เว็บไชต์ มีค่าบริการเพิ่ม 90,000 บาท 
5. ราคายังไม่รวม VAT 7%

บริษัท ดาต้ารูท เอเซีย จำกัด

11/2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
© Dataroot Asia Co., Ltd. . All Rights Reserved
© COPYRIGHT 2021 Dataroot Asia Co.,Ltd. – ALL RIGHTS RESERVED.
crossmenu