fbpx
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Sales Automation System
by Dataroot Asia
โทร 080-008-1291
supersales@dataroot.asia
ติดต่อเรา

Web Application 
 ทำงานผ่าน Web Browser

รองรับอุปกรณ์ทั้ง Laptop, Smartphone และ Tablet
ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ใน Server และมีการสำรองข้อมูลรายวัน พร้อมระบบเฝ้าระวัง และกู้ระบบคืนอัตโนมัติ
เข้าใช้งานด้วย Username /Password
ลูกค้าจากช่องทาง E-Commerce สามารถ Login ด้วย email/ password, Google Account, Facebook, LINE
มี Mobile Application สำหรับการแจ้งเตือน และกลุ่มผู้ใช้ที่ทำงานนนอกสถานที่

ข้อมูลลูกค้ารอบด้านด้วยระบบ CRM

ระบบการส่งอีเมล์จำนวนมาก
(Mass Email Marketing)
บริหารจัดการ Lead และ Sales Pipeline
มอบหมายงาน และ ติดตามความคืบหน้า ของงานขาย
เรียกดูข้อมูลลูกค้า และ Order ต่างๆ
ระบบปฏิทิน (Calendar) แสดงการนัดหมาย และงานต่างๆ และสามารถ Sync กับ Google Calendar ได้

ควบคุมการออกใบเสนอราคา ได้ถูกต้อง รวดเร็ว

สร้างใบเสนอราคา และส่งออกผ่าน อีเมล์ หรือ Online Chat ได้ทันที
ลดความผิดพลาดในการเสนอราคา โดยมีการควบคุมข้อมูล Product Catalog, Pricelist, Promotion, Stock จากระบบ
เปรียบเทียบต้นทุน (Cost), และกำไร (Profit)
Workflow สำหรับควบคุมการอนุมัติ เพื่อออกใบเสนอราคา
ระบบแจ้งเตือน (Notification) ผ่าน E-Mail, และ Smartphone

วิเคราะห์ และ ติดตามสถานะใบแจ้งหนี้ แบบ Realtime

ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice), และใบวางบิล (Billing)
สามารถออกใบแจ้งหนี้ และรับชำระเงินได้ทั้งแบบเต็มจำนวน และ บางส่วน
รับชำระเงินตามใบเสนอราคา ออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิต
เชื่อมต่อระบบบัญชี
รองรับสกุลเงินต่างประเทศ (Multi-Currency)
เรียนรู้เพิ่มเติมข้อมูลผลิตภัณฑ์

คำนวณ ค่าคอมมิชชั่น ได้หลากหลายรูปแบบ

คำนวณค่าคอมมิชชั่น แยกตามบุคคล หรือ ทั้งทีม
กำหนดหลักการคิดค่าคอมมิชชั่นได้ทั้งแบบ ตามสัดส่วนยอดขาย (%) และเป็นจำนวนเงิน 
อัตราค่าคอมมิชชั่น ตามสินค้า, กลุ่มสินค้า และ ยอดการขาย
คำนวณค่าคอมมิชชั่นแบบขั้นบันได
สรุปยอดค่าคอมมิชชั่น โดยอ้างอิงจากยอดใบแจ้งหนี้ หรือ ยอดเงินตามใบเสร็จ 
ออกรายงานสรุปยอดค่าคอมมิชชั่น แบบรวมทั้งบริษัท ทีมงาน และแยกรายบุคคล

ระบบ E-Commerce แบบครบวงจร

กำหนดสินค้า ราคา โปรโมชั่น ที่ต้องการนำขึ้นขายใน Website 
ระบบ Shopping Cart
เข้าใช้งานได้ทั้งจาก Laptop, Smartphone และ Tablet
ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการส่งสินค้า หรือ ประวิติการสั่งซื้อได้ด้วยตัวเอง
เพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยการ Login ที่หลากหลาย ได้แก่ Email, Facebook, Google account, LINE

ต่อเชื่อม Social Network แบบไม่จำกัด Account

เชื่อมต่อระบบ Chat กับ Facebook Page และ LINE Official Account แบบไม่จำกัดจำนวน Page
ลูกค้าที่ส่งข้อความมาทาง Chat จะถูกนำเข้าระบบ CRM โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทีมขายนำไป Followup ตามกระบวนการบริการ จัดการ Sales Pipeline ของบริษัทต่อไป
ส่งใบเสนอราคากลับไปยังลูกค้าผ่านช่อง Chat ได้โดยตรง เพิ่มความรวดเร็วในการเสนอราคา และ เพิ่มโอกาสปิดการขาย
ข้อมูลการสนทนา และการเสนอราคา จัดเก็บไว้ในระบบทั้งหมด

รับชำระเงินออนไลน์ อัตโนมัติทุกขั้นตอน

ลูกค้าที่ได้รับใบเสนอราคาจากระบบ สามารถเลือกได้ว่าจะตอบรับข้อเสนอกลับมาที่ทีมขาย หรือชำระเงินทันทีผ่านบัตรเครดิต

Sync ข้อมูลกับ
Lazada และ Shopee

รองรับการเชื่อมต่อกับระบบของ Lazada และ Shopee
Sync ข้อมูล สินค้า ราคา คำสั่งขาย (Order) และข้อมูลลูกค้า
Dashboard รวม สำหรับการติดตามธุรกรรมที่เกิดขั้นจาก platform ต่างๆ

รวมระบบจุดขายหน้าร้าน (POS) ไว้ในตัว

ระบบบริหารจุดขายหน้าร้าน สำหรับธุรกิจค้าปลียที่มีหน้าร้าน
ข้อมูลสินค้า ราคา ยอดขาย จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลชุดเดียวกับส่วนงานอื่นๆ

ควบคุม Stock
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารใบรับของ ใบส่งของ ใบย้ายของ ใบหยิบของ จะถูกสร้างแบบอัตโมมัติ ตามการบวนการจากต้นทาง เช่น กระบวนการออก PO, SO, Invoice
สามารถ รับของ หรือ ส่งของ แบบบางส่วน (Partial)
รองรับ Lot, Serial, Barcode
รองรับการจัดการสินค้าที่มีระบุวันหมดอายุ
ไม่จำกัดการสร้าง Location ในคลังสินค้า
Dashboard สำหรับติดตามกิจกรรมในคลังสินค้า

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามด้วย Mobile App

Mobile Application สำหรับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย หรือ ทีมช่าง ที่ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่  
วางแผน มอบหมาย และ ติดตามการทำงานนอกสถานที่ แบบ realtime
เจ้าหน้าที่ภาคสนามรับแจ้งเตือนจาก Smartphone และ สามารถ อัฟเดทข้อมูล ผ่าน Mobile Application ได้โดยตรง เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน
ระบบ Time Attendance ตรวจสอบ เวลา และสถานที่ที่เข้าปฏิบัติงาน

การเงิน การบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน จบในระบบเดียว

ข้อมูลเชื่อมต่อกับส่วนงานอื่น
Full Accounting ถูกหลักสรรพากร
AP/AR Aging
AP/AR Card
GL, TB, BS, P&L, PND 1,3,53
ทะเบียนทรัพย์สิน (Fixed Asset)
เช็ครับ เช็คจ่าย พิมพ์เช็ค
เงินสดย่อย (Petty Cash), เงินทดรองจ่าย (Advance Payment)
Export CSV สำหรับ Upload ขึ้นเว็บสรรพากร

บริหารงานบุคคล อย่างมืออาชีพ

ประวัติพนักงาน,ประวัติรับการอบรม, ประเมินผลช่วงทดลองงาน, ลาออก
Time Attendance
กำหนด ปฏิทินลาประจำปี
Online Leave Management (Leave Request, Leave Quota)

บริการเสริม จากดาต้ารูท เอเซีย
และ พันธมิตร

บริการให้คำปรึกษา และ ฝึกอบรม
บริการแก้ไขโปรแกรม
บริการออกแบบเว็บไซต์ และ SEO
ติดต่อเรา

บริษัท ดาต้ารูท เอเซีย จำกัด

11/2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
© Dataroot Asia Co., Ltd. . All Rights Reserved
© COPYRIGHT 2021 Dataroot Asia Co.,Ltd. – ALL RIGHTS RESERVED.
crossmenu