fbpx
Software ที่เชื่อมต่อ ทุกช่องทางการขาย, การบริหารจัดการลูกค้า, ตัวแทน, การรับชำระเงิน และระบบงานภายใน
Sales Automation System
by Dataroot Asia
โทร 080-008-1291
supersales@dataroot.asia
ติดต่อเรา

เครื่องมือสำคัญ สำหรับทุกทีมงาน

At the center of everyone
ลูกค้า
สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์
พิจารณาข้อเสนอ และ ราคา
ชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะการส่งของ, ประวัติการสั่งซื้อ, แจ้งปัญหา
ดาวน์โหลด หรือ พิมพ์ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จ
ผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ
Realtime Dashboard & รายงานสำหรับผู้บริหาร
ระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ และ Mobile Application 
Forecast ยอดขาย 
ระบบควบคุมการอนุมัติเอกสาร 
ติดตามการทำงานของทั้งบริษัท หรือ ทีมงาน
ทีมขาย, ตัวแทน, แฟรนไชส์
ข้อมูลแคตตาล็อกสินค้า 
ตรวจสอบราคา และ โปรโมชั่นต่างๆ 
ข้อมูลสต๊อก 
คำนวณ และ รายงาน ค่าคอมมิชชั่น 
ออกรายงานการขาย
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การเงิน-บัญชี, งานบุคคล
AR/AP, GL, รายงานทางการเงิน 
ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash), ระบบเงิน ทดรองจ่าย (Advance Payment) 
ระบบทะเบียนทรัพย์สิน (Fixed Asset) 
ระบบบริหารจัดการเช็ครับ เช็คจ่าย 
ระบบงานทรัพยากรบุคคล และ Payroll
ทีมงานนอกสถานที่ 
 (Field Officer)
ประสานงานกับทีมที่สำนักงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 
รองรับธุรกิจแบบมีหน่วยขายเคลื่อนที่ 
ให้บริการหลังการขาย, บริการแบบ On-Site Service 
บริหารจัดการงานขนส่ง 
ตัววัด KPI
ผู้ดูแลระบบ
(Administrator)
กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล 
ตรวจสอบประวัติการแก้ไขข้อมูล (Audit Log) 
Backup & Restore 
ระบบตรวจสอบสถานะของระบบ (System Health Report)
ระบบงานขาย
งานขายไม่สะดุด วิเคราะห์ยอดขายได้ง่าย
ด้วยระบบเอกสารงานขาย ที่ใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้การออกเอกสารไม่มีผิดพลาดจากการเขียนอีก และระบบรายงานสำหรับวิเคราะห์ยอดขาย
รายละเอียด
ระบบ CRM
ไม่พลาดทุกการติดต่อกับลูกค้าคนสำคัญ
รับรู้ทุกการเคลื่อนไหวของลูกค้า มีระบบเก็บสถิติของลูกค้า ระบบการมอบหมายงาน และระบบในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของคุณ
รายละเอียด
ระบบ POS
ใช้งานง่าย รองรับสินค้าหลากหลาย รายงานยอดขายแบบ Realtime
ระบบ POS ใช้งานได้ง่าย รองรับสินค้าได้ทุกประเภท รวมถึงการขายสินค้าเป็นเช็ท พร้อมกับการลงบัญชีอัตโนมัติ และดูรายงานการขายแบบ Realtime ได้อีกด้วย
รายละเอียด
ระบบบัญชี
ลดขั้นตอนการทำงาน สร้างเอกสารทางบัญชีอัตโนมัติ ไม่มีห่วงเรื่องเอกสารทางภาษี
ระบบบัญชีที่สามารถลงยอดขายโดยอัตโนมัติ สามารถสร้างรายงานทางบัญชีอย่างง่ายดาย และรวดเร็ว และยังรองรับการพิมพ์เอกสารทางภาษี ช่วยประหยัดเวลา และลดความผิดพลาดในการทำงาน
รายละเอียด
ระบบคลังสินค้า
ติดตามทุกกิจกรรม ไม่พลาดการบริหารคลังสินค้า
ระบบออกเอกสารเกี่ยวกับคลังสินค้า โดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถติดตามตำแหน่งของสินค้าได้ง่าย ทำให้ไม่พลาดในการจัดสรรพื้นที่ และจัดหาสินค้า เพื่อส่งให้ลูกค้า
รายละเอียด
E-COMMERCE &
ONLINE SHOPPING
รองรับการขายผ่านออนไลน์ทุกช่องทาง พร้อมบันทึกบัญชีและรายงานโดยอัตโนมัติ
ระบบสามารถขานสินค้าได้ทั้งทางหน้าเว็บไชต์ Lazada และ Shopee นอกจากนี้ยังสามารถแชทผ่านหน้าเว็บ Line และ Facebook ได้ด้วย
รายละเอียด

รองรับธุรกิจที่หลากหลาย

Solutions at a Glance
รองรับทั้งธุรกิจแบบ B2B และ B2C
การจัดการหน่วยขาย เคลื่อนที่ (Van Sales)
ช่องทางการตลาดมี
ทั้งแบบ Online
และ Offline
สินค้าฝากขาย (Consignment)
บริหารจัดการธุรกิจ ประเภท Import และ Export
บริหารงานขาย งานจัดซื้อ แบบ Zero Stock หรือ Dropship

รองรับธุรกิจที่หลากหลาย

Access from the Cloud
รองรับทั้งธุรกิจแบบ B2B และ B2C
ช่องทางการตลาดมีทั้งแบบ Online และ Offline
บริหารจัดการธุรกิจประเภท Import และ Export
การจัดการหน่วยขายเคลื่อนที่ (Van Sales)
สินค้าฝากขาย (Consignment)
บริหารงานขาย งานจัดซื้อ แบบ Zero Stock หรือ Dropship

ฐานข้อมูลชุดเดียว 
ลดการทำงานซ้ำซ้อน

Flow Seamlessly
การประสานงานของแต่ละหน่วยงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดภาระการทำงาน โดยหันมาใช้ระบบอัตโนมัติแทน เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า

ฐานข้อมูลชุดเดียว 
ลดการทำงานซ้ำซ้อน

Flow Seamlessly
การประสานงานของแต่ละหน่วยงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดภาระการทำงาน โดยหันมาใช้ระบบอัตโนมัติแทน เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า

ระบบคลาวด์มาตรฐานระดับโลก

Access from the Cloud
เข้าใช้งานผ่าน Internet
ระบบ Web Application
Mobile Application สำหรับทีมงานนอกสถานที่
ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบสำรองข้อมูลรายวันแบบอัตโนมัติ

Core

ราคา
70,000 บาท/ปี
ระบบงานขาย
ระบบ CRM
ระบบคลังสินค้า
ระบบการเงินและบัญชี
ระบบ POS
ระบบ E-Commerce & Online Shopping

POS

ราคา
120,000 บาท/ปี
ระบบงานขาย
ระบบ CRM
ระบบคลังสินค้า
ระบบการเงินและบัญชี
ระบบ POS
ระบบ E-Commerce & Online Shopping

WEB

ราคา
120,000 บาท/ปี
ระบบงานขาย
ระบบ CRM
ระบบคลังสินค้า
ระบบการเงินและบัญชี
ระบบ POS
ระบบ E-Commerce & Online Shopping

Full

ราคา
170,000 บาท/ปี
ระบบงานขาย
ระบบ CRM
ระบบคลังสินค้า
ระบบการเงินและบัญชี
ระบบ POS
ระบบ E-Commerce & Online Shopping

Basic

70,000
บาท/ปี

POS

120,000
บาท/ปี

WEB

120,000
บาท/ปี

FULL

170,000
บาท/ปี

ระบบงานขาย
ระบบใบเสนอราคา และ ใบวางวิล
ระบบรายงานวิเคราะห์ยอดขาย
ระบบ CRM
บริหารจัดการ Lead และ Sales Pipeline
เรียกดูข้อมูลลูกค้า และ ประวัติการสั่งซื้อ
ระบบมอบหมายงาน และ ติดตามงาน
ระบบการส่งอีเมล์จำนวนมาก
ระบบปฏิทิน
ระบบคลังสินค้า
ระบบเอกสารคลังสินค้า
ระบบ Lot, Serial และ Barcode
ระบบจัดการสินค้าที่มีวันหมดอายุ
ระบบติดตามกิจกรรมในคลังสินค้า
ระบบการเงินและบัญชี
ระบบบัญชีตามหลักของสรรพากร
การพิมพ์แบบภาษีพร้อมส่งสรรพากร
ทะเบียนทรัพย์สินและการคำนวนค่าเสื่อมราคา
ระบบจัดการเช็ค และพิมพ์เช็ค
ระบบเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย
ระบบ POS
ระบบ POS ครบวงจร
ระบบ E-Commerce & Online Shopping
Website E-Commerce
ระบบแชท Social Networ
เชื่อมข้อมูลกับ Lazada และ Shopee
ระบบรับชำระเงินออนไลน์
หมายเหตุ
1. ราคาสำหรับผู้ใช้งาน 5 บัญชี
2. ระบบ POS เป็นราคาสำหรับ 3 บัญชี
3. เพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน และ POS บัญชีละ 3,000 บาท
4. สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้ดีไชน์เว็บไชต์ มีค่าบริการเพิ่ม 90,000 บาท 
5. ราคายังไม่รวม VAT 7%

บริษัท ดาต้ารูท เอเซีย จำกัด

11/2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
© Dataroot Asia Co., Ltd. . All Rights Reserved
© COPYRIGHT 2021 Dataroot Asia Co.,Ltd. – ALL RIGHTS RESERVED.
crossmenu